PRIVACY POLICY

Cirkulär om behandling av personuppgifter
 
Senast uppdaterad: 25 februari 2018
 
I enlighet med La Ley de Protección de Datos de 2001 (CAP 440) de las Leyes de Malta (nedan kallad sekretesskoden) samt från och med den 25 maj 2018 genom EU-förordning nr. 679/2016 (nedan kallad GDPR eller, tillsammans med sekretesskoden, sekretesspolicyen), Advice Global LTD., med säte I cms house St Peter street San Gwann sgn2310 Malta, Skattekod och momsnummer. 23269314 (nedan kallat företaget eller datakontrollanten), som datakontrollant, informerar dig om de metoder och omständigheter med vilka det kommer att behandla personuppgifter och information
– tillhandahålls av någon av följande platser:www.adviceglobal.com.mt, www.marketadvnetherlands.com, www.dustadvnetherlands.com, www.superstellaribe.com, www.supermarketbe.com, www.adviceuknewsletter.com, www.advicegermany.com, www.advicesendza.com, www.advicemesouthafrica.com, www.ofertasmexicanas.com, www.adviceukglobal.com, www.adviceglobalau.com, www.adviceglobal.nz.com, www.advicemekiwi.com, www.advicemepoland.com, www.adviceglobalpl.com, www.advicesweden.com, www.advicemeindonesia.com, www.adviceconceptoffers.com, www.adviceincredibleoffers.com, www.beautifuloffers.com, www.supermarketoffers.com, www.unbelievableoffers.com, www.advicemeaussie.com, www.aussieadviceoffers.com, www.todaysadviceoffers.com, www.communicationbrasil.com, www.offersbrasil.com, www.advicemebrazil.com, www.adviceexpertaunz.com, www.adviceexpertblnl.com, www.adviceexpertde.com, www.adviceexpertpl.com, www.adviceexpertza.com, www.adviceexpertbr.com, www.adviceexpertse.com, www.adviceexpertuk.com, www.advicenewzealandglobal.com, www.adviceswedenglobal.com, www.advicesouthafricaglobal.com, www.advicebrazilglobal.com, (hädanefter, individuellt, webbplatsen), eller
– Levereras till Bolaget av en tredje part som tidigare har auktoriserats av dig som ägare, för behandling av dina personuppgifter, som ger samtycke till meddelandet till tredje part för marknadsföring, marknadsföring och marknadsföring.

Typ av data som behandlas

Personlig information

De personuppgifter som behandlas av bolaget är följande: namn, efternamn, födelsedatum, kön, telefonnummer, bostadsadress, postnummer, telefonnummer, e-postadress. Om vi ​​samlar sådana personuppgifter direkt från dig och via webbplatsen lagrar systemet IP-adressen till det nätverk som du använde vid registreringstillfället för att hålla bevis på registreringen av ditt samtycke. Om din data har annorlunda ursprung (till exempel när vi har erhållit dina uppgifter från en tredje part) lagrar systemet även IP-adressen till det nätverk du använde när du gav ditt specifika samtycke till upplysningen av din tredje parts data, inklusive reklam-, kommersiella och marknadsföringsändamål.
Registreringen av IP-adressen för nätverket som användes vid samtyckestillfället kan vara användbart för att de behöriga myndigheterna ska kunna utföra någon undersökande eller fördjupad utredning som anses lämpligt i ditt intresse och mot olaglig handling som utförs av tredje part parter som involverar dina uppgifter.

Navigationsdata

Datorsystemen och mjukvaruprocedurerna som används för att använda webbplatsen förvärvar under sin normala drift vissa personuppgifter vars överföring är implicit vid användningen av Internet.

Småkakor

Inga personuppgifter från användare förvärvas av webbplatsen i detta avseende. Cookies används inte för att överföra information av personlig karaktär, inte heller används cd-skivor. ihållande cookies av något slag eller system för spårning av användare. Användningen av cd. sessionskakor (som inte lagras permanent på användarens dator och raderas automatiskt när webbläsaren är stängd) är strängt begränsad till sändning av sessionidentifierare (bestående av slumptal som genereras av servern) som är nödvändiga för att göra det möjligt att på ett säkert och effektivt sätt undersöka webbplatsen . CDn. sessionskakor som används på den här webbplatsen, undviker användning av annan teknik som kan äventyra användarnas webbläsares sekretess och tillåter inte förvärv av personuppgifter.

Rättslig grund och syftet med behandlingen

Reklam, kommersiell och marknadsföring

Innan du erhåller ditt uttryckliga samtycke (utom i fall där företaget har erhållit legitimt samtycke, dina uppgifter från en datakontrollant som du tidigare hade och uttryckligen samtyckt till för reklam, kommersiell och marknadsföring, inklusive kommunikation till tredje part), bearbetning av din Uppgifterna kommer att äga rum för att uppnå de ändamål som är relaterade till och medverkan att skicka, alltid uteslutande från bolaget, med jämna mellanrum av erbjudanden, rabatter och / eller andra kommersiella initiativ från bolaget eller av våra handelspartners. Underlåtenhet att ge samtycke till dessa ändamål tillåter inte att du får sådana erbjudanden, rabatter och / eller kommersiell kommunikation. Företaget ska ange att genom att acceptera behandlingen för reklam-, reklam- och marknadsföringssyfte kommer dina uppgifter inte att lämnas ut till något tredje ämne. I själva verket, om du inte har ditt specifika samtycke, delar företaget aldrig dina uppgifter med de ämnen som använder samma tjänster för att sprida sina kommersiella erbjudanden. Även om du bestämmer dig för att samtycka till bearbetning av data för de ändamål som anges i denna punkt, har du fortfarande rätt att helt eller delvis motsätta sig behandlingen av ovan nämnda ändamål, vilket gör det enkelt att begära företaget , utan formaliteter, till de adresser som redan anges längst ner i detta dokument.

Kommunikation till tredje part för marknadsföring, reklam och marknadsföring

Innan du erhåller ditt uttryckliga samtycke (utom om företaget har lagligt erhållit dina uppgifter från en datakontrollant till vilken du tidigare och specifikt samtyckte till reklam-, kommersiella och marknadsföringsändamål, inklusive kommunikation till tredje part), kan dina uppgifter användas av företaget för att kunna vidarebefordra dem till tredje part (som bättre anges i nästa punkt som heter “Data Recipients”) för att skicka kommersiell kommunikation (marknadsföring) och / eller direktförsäljning på egna initiativ och dess partners via e-post, fax, telefon, sms och annan fjärrkommunikationsteknik – inklusive kommunikation via sociala medier. Samtycket till behandlingen av dina uppgifter för denna specifika ändamål är absolut valfri och ditt vägran att behandla påverkar inte på något sätt möjligheten att fortsätta att ta emot kommunikation för de andra syften som beskrivs ovan. Även om du bestämmer dig för att samtycka till bearbetning av data för de ändamål som anges i denna punkt, har du fortfarande rätt att helt eller delvis göra invändningar mot bearbetningen för ovan nämnda ändamål och gör en enkel begäran till Företag, utan formaliteter, till de adresser som redan anges i fotnot till den aktuella informationen.

Ägare, personer med ansvar för bearbetning

Person med ansvar för bearbetning

Den person som ansvarar för behandling av uppgifter som tillhandahålls av användarna är Bolaget, enligt definitionen, hos personen i sin juridiska ombud.

Indikationer av bearbetningen

De ämnen som anställs som personalen i företaget eller andra externa ämnen medvetet och i enlighet med dataprocessorerna kan bli medvetna om dina uppgifter eftersom de är ansvariga för utförandet av vissa bearbetningsoperationer som är kopplade till och medverkar till tillhandahållandet av tjänsten och / eller ytterligare purp Ovision av tjänsten och / eller ytterligare ändamål som tillåts av dig.

Ansvarig för bearbetning

De datainsamlare som utses av datatillsynsmannen informerar vi dig om att, med hänvisning till behandlingen av leveransverksamheten, med hjälp av e-postmeddelanden för kommunikation för reklam, kommersiell och i allmänhet marknadsföringsändamål, har bolaget utsett externa processorer ansvariga för följande ämnen:
– Mapp Digital Italy Srl, med säte i Via Orseolo Pietro 12, Milano (MI), Italien .- Marknadschef Servicios de Marketing SLU med säte i Madrid, Calle Marqués de Riscal 11-2 ° CIF nr B-84459791.
– FreeMedia Internet S.L. baserad i C / Filà Cordòn, 36. Pol. Ind. Cotes Altes, Acoy (03804), Alicante, Spanien.
– 3XR Sp. z.o.o SpA con sede legale in al. Zwyciestwa 96/98 81-451 Gdynia (Poland).
För att lagra en säkerhetskopia av dina data kan företaget också använda värdtjänsterna som erbjuds av följande enhet, utsedd för detta ändamål som extern datakontrollant:
– OVH SAS au capital de 10 174 560 € – RCS Lille Métropole 424 761 419 – Code APE 2620Z N° TVA: FR 22 424 761 – Siège social: 2 Rue Kellermann – 59100 Roubaix – France
– Gidinet baserad i Via Medeghino, 15 – 20141 Milano (MI).

Behandlingsmetoder

Behandlingen av dina personuppgifter kommer att utföras manuellt eller elektroniskt, med metoder som är strikt relaterade till ovan angivna syften och, i vilket fall som helst, för att garantera säkerheten, skyddet och konfidentialiteten av uppgifterna. specificerar vidare att behandlingen av personuppgifter utförs på ett sätt som minimerar risken för förstörelse eller förlust, till och med av misstag, av själva data, obehörig åtkomst eller behandling som inte är tillåten och inte i enlighet med syftet med insamlingen. I synnerhet vid bearbetning av data kommer företaget och de personer som identifieras som datainsamlare att vidta lämpliga organisatoriska, fysiska och logiska åtgärder för att garantera deras säkerhet och sekretess, med hjälp av lämpliga åtgärder för att möjliggöra och garantera klassificering, lagring och konfidentiell information (t.ex. exemplar, regelbundna kontroller, lagring i slutna skåp, brandskydd, elektrisk kontinuitet, användaridentifiering, antiviruskontroll, periodiska säkerhetskopior etc.). Personuppgifter kan behandlas av anställda, samarbetsparter och konsulter i bolaget, särskilt utsedda som personer med ansvar för bearbetning, för utförande av särskilda åtgärder som är nödvändiga för att driva ovan nämnda ändamål, under bolagets direkta myndighet och ansvar och i i enlighet med anvisningarna som kommer att vara från samma överförda.

Adresser till data

Uppgifterna får inte meddelas, ditt tidigare uttryckliga samtycke och uteslutande för ovan angivna ändamål, till de kategorier av ämnen som är verksamma inom följande kategorier av ekonomi / varuhus: Tjänster och produkter relaterade till kommunikations- och teknologisektorn och liknande.
Finans och banksektorn: finansiella enheter, försäkringar, investeringar, social trygghet och liknande.
Friidrott: betal-TV, redaktionellt, sport, samlarobjekt, fotografi, tidsfördriv, spel, transport, navigation, turism (hotell, researrangörer, resebyråer, flygbolag, etc.), flyg, trädgårdsarbete, hobbyer, lotteri, tävlingar, kommunikation och underhållning, konst, musik och liknande.
Distribution och handel: elektronik, informationsteknik, bild och ljud, mode, tillbehör, kläder, textilier, basarer, kosmetika och hälsa, kemisk och farmaceutisk hygienisk och bioteknik, jordbruksmat, stormarknader, drycker, kontorsutrustning, möbler och liknande.
Fordon: produkter och tjänster relaterade till bilar, industrifordon, cyklar och motorcyklar, lastbilar, mekanik och metallurgi och liknande.
Energi och vatten: produkter relaterade till el, kolväten, gas, vatten och verktyg och liknande.
Utbildning, utbildning, utbildning, universitet och liknande.
Kommunikation och tjänster: reklambyråer, marknadsföring, evenemang, konsultverksamhet, reklam, PR, reklamförmedlare, mediacenter, telekommunikation, marknadsundersökning, mobilmarknadsföringsbyråer och liknande.
Ekologi och miljö.
Bygg-, anläggnings- och fastighetsprodukter / tjänster: konstruktion, dekoration, hem, design, fastighetsbyråer och liknande.
Mässor och evenemang och liknande.
Datavetenskap, internet, e-handelswebbplatser etc.
I synnerhet, oavsett denna produktlista, “Nu anger vi att dina uppgifter kommer att meddelas till tredjelandsmedborgare vid specifika samtycke för att behandla kommunikation och / eller överföring till tredje part för reklam-, kommersiella och marknadsföringsändamål. partiföretag som de kommer att använda enligt vad som anges i de informativa rapporter som tillhandahålls av dem, till exempel genom kommunikation till din e-postadress.
För fullständighet informerar vi dig om att i vissa fall kan dessa företag i sin egenskap av oberoende datakontrollanter föredra att skriva direkt för att informera dig i detalj om hur de ska bearbeta dina data, vilka möjligheter de har till förfogande för dig och hur du kan göra för att utöva dina rättigheter till dem. Dessa ämnen, som fungerar som oberoende datakontrollanter, efter att ha skickat relevant information till den berörda parten, kommer att behandla dina uppgifter för att skicka reklam, reklam och marknadsföringskommunikation via e-post, fax, telefon, textmeddelanden och annan teknisk kommunikation , utan att det påverkar din rätt att när som helst motsätta dig bearbetningen för sådana ändamål, gör en enkel begäran utan formaliteter till den berörda datakontrollanten.

Data retention period

Du kan när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande. -mail till adressen som anges i slutet av detta meddelande. Du kan också avregistrera från våra listor genom att klicka på den lämpliga hyperlänken för raderingen som finns längst ner i våra e-postmeddelanden. I dessa fall kommer dina data att raderas under den tid som krävs för att slutföra din förfrågan. Även efter din avbokning, även om vi inte längre skickar din kommersiella kommunikation eller kommunikation på tredje mans räkning, kan vi fortsätta att behålla några av dina uppgifter för att kunna bevisa att du har fått ett giltigt samtycke för all kommunikation som inträffade tills din avbokningsförfrågan. Vi delar inte denna information med någon annan än vad som är tillåtet enligt lag. Om du mottar vår kommunikation på grundval av ett avtalsförhållande med företaget, kommer vi att radera din information först när detta förhållande avbryts och / eller enligt avtalets bestämmelser och gällande lag. Slutligen, om e-postsändningssystemen stöter på problem vid leverans av meddelanden till din e-postadress eller om de skulle hitta inaktiviteten för ditt konto under en längre period, kan företaget säga upp det Dina uppgifter efter en ospecificerad tid, mellan 6 och 10 år.

Överföring av data utomlands

Företaget kan använda tjänster som erbjuds av tredje part, som kommer att behandla dina uppgifter som hanterare av behandlingen och i enlighet med de instruktioner som de lämnat till företaget. Det är möjligt att några av de behandlingar som utförs av cheferna äger rum utanför EU: s territorium, till exempel i USA. I dessa fall använder företaget juridiska instrument för att säkerställa ett adekvat skydd av dina personuppgifter (t.ex. genom att begära att sådana motparter skriver under standardavtalsklausuler).

Dina rättigheter

Som intresserad får du följande rättigheter till personuppgifter som samlas in och behandlas av datakontrollanten som en del av behandlingen som beskrivs ovan:

Rätt till åtkomst

Du har rätt att erhålla från Bolaget bekräftar att personuppgifter är i gång för dig och i det här fallet för att få tillgång till personuppgifter och följande uppgifter: (i) syftet med behandlingen; ii) kategorier av personuppgifter i fråga, iii) Mottagare eller kategorier av mottagare till vilka dina personuppgifter har eller kommer att lämnas, särskilt om mottagare av tredje land eller internationella organisationer. iv) när så är möjligt, bevarandeperioden för de personuppgifter som lämnats eller, om det inte är möjligt, de kriterier som används för att bestämma denna period, (v) Rätten att inkomma med ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

Rätt till rättelse, opposition och upphävande

Du har rätt att få korrigering av felaktiga personuppgifter om dig själv och, med hänsyn till syftet med behandlingen, rätten att få integrering av ofullständiga personuppgifter, inklusive genom att tillhandahålla en ytterligare deklaration. Dessutom har du rätt att erhålla radering av dina personuppgifter om det finns en av följande orsaker: (i) personuppgifter är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades eller på annat sätt behandlades, ii) Uppgifterna behandlas olagligen (iii) du har återkallat samtycket på grundval av vilket ägaren har rätt att behandla dina uppgifter och det finns ingen annan rättslig grund som tillåter datakontrollern att bearbeta data, (iv) du motsatte bearbetningsaktiviteten och det finns ingen legitim överordnad anledning; (v) Personuppgifter måste raderas för att uppfylla en laglig skyldighet. Bolaget har emellertid rätt att bortse från utövandet av ovannämnda upphävande rättigheter om rätten till yttrandefrihet och information råder eller för utövande av laglig skyldighet eller för att försvara sin rättighet i domstol. När som helst kan du motsätta sig bearbetningen även för endast ett av syftet med behandlingen som beskrivs ovan.

Utöver ovanstående, från och med den 25 maj 2018, på grund av GDPR: s fulla funktion, erkänns även följande rättigheter:

Rätt till dataöverföring

Du har rätt att i ett strukturerat format, gemensamt och läsbart, få dina personuppgifter som lämnats till företaget och bearbetats av den på grundval av samtycke, samt rätten att överföra sådan information till en annan datainstyrd som anges av dig utan något hinder.

Rätt att begränsa behandlingen

Du har rätt att erhålla begränsning av bearbetning från bolaget: (i) under den period som är nödvändig för datakontrollanten att verifiera riktigheten av sådana personuppgifter om dig som du har ifrågasatt, (ii) vid olaglig behandling av dina personuppgifter, (iii) när du behöver dina uppgifter att behandlas för bedömning, övning eller försvar av en rättighet i domstol iv) Under den period som är nödvändig för att verifiera eventuell förekomst av ägarnas berättigade skäl i förhållande till din begäran om att motstå behandlingen. Du kan utöva de rättigheter som anges ovan genom att kontakta företaget via de kontaktuppgifter som anges i följande stycke. Kom ihåg att du är garanterad rätten att kontakta behörig dataskyddsmyndighet om du tror att det har funnits en otillbörlig behandling av dina uppgifter.

Företagskontakter

Du kan när som helst utöva dina rättigheter, på begäran att skickas till företaget som datastyrare via e-post på customercare@adviceglobal.com.mt.